img
“中国梦”公益广告 更多..

img
img
联系我们

地 址:伊春市伊春区新兴西大街3号

中考咨询:0458—3878467

高考咨询:0458-3878471

人事档案咨询:0458-3878469

助学贷款咨询:0458-3878491

局长专线电话:0458—3878455

局长电子信箱:ycs_jyj@163.com

img
    您现在的位置: 伊春市教育局 >> 网上办公 >> 正文

2015年大中专师范毕业生档案登记册(一)
作者:人事科    文章来源:本站原创    点击数:1895    更新时间:2015/7/28

(此名册每周一追加新到毕业生档案,至年底前将所有毕业生档案转往生源所在地教育局,望周知!)


姓 名 家庭
住址
毕业学校
专 业 现保管地
1 罗禹晨 伊春区 伊春职业学院 专科 学前教育 伊春市教育局
2 沈宏禹 南岔区 伊春职业学院 专科 学前教育 伊春市教育局
3 杨欣 伊春区 伊春职业学院 专科 学前教育 伊春市教育局
4 刘华宇 伊春区 伊春职业学院 专科 学前教育 伊春市教育局
5 于爽 铁力市 伊春职业学院 专科 学前教育 伊春市教育局
6 房影 五营区 伊春职业学院 专科 学前教育 伊春市教育局
7 王岩 翠峦区 伊春职业学院 专科 英语教育 伊春市教育局
8 高健 伊春区 伊春职业学院 专科 英语教育 伊春市教育局
9 车敏 伊春区 伊春职业学院 专科 英语教育 伊春市教育局
10 温鑫 伊春区 伊春职业学院 专科 英语教育 伊春市教育局
11 郑雪娇 伊春区 伊春职业学院 专科 英语教育 伊春市教育局
12 张雯 伊春区 伊春职业学院 专科 英语教育 伊春市教育局
13 孙旭 乌马河区 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
14 沈睿 乌伊岭区 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
15 孙悦 伊春区 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
16 马田田 友好区 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
17 腾盛彬 伊春区 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
18 许可 翠峦区 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
19 王馨 翠峦区 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
20 王鑫 伊春区 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
21 李文秀 嘉荫县 伊春职业学院 专科 语文教育 伊春市教育局
22 刘冠男 南岔区 浙江师范大学 本科 数学与应用数学 伊春市教育局
23 周宁 南岔区 河北师范大学 本科 英语 伊春市教育局
24 郭一航 北京 廊坊师范学院 本科 教育学 伊春市教育局
25 盛蕾 新青区 安阳师范学院 本科 历史学 伊春市教育局
26 孙兆娜 汤旺河区 四川师范大学 本科 汉语言文学 伊春市教育局
27 庞长红 嘉荫县 唐山师范学院 本科 汉语言文学 伊春市教育局
28 关佳齐 伊春区 白城师范学院 本科 音乐学 伊春市教育局
29 安珊 红星区 黑龙江农垦职业学院 专科 学前教育 伊春市教育局
30 张健 汤旺河区 黑龙江农垦职业学院 专科 学前教育 伊春市教育局
31 丁玲 新青区 黑龙江民族职业学院 专科 音乐教育 伊春市教育局
32 赵胜男 友好区 黑龙江民族职业学院 专科 音乐教育 伊春市教育局
33 张雪 新青区 黑龙江民族职业学院 专科 音乐教育 伊春市教育局
34 刘佳欣 海伦市 首都师范大学 本科 物理学(师范) 伊春市教育局
35 王莉莉 绥化市 哈师大 研究生 学科教学(生物) 伊春市教育局
36 郑文 南岔区 哈师大 研究生 学科教学(生物) 伊春市教育局
37 律鹏 南岔区 吉林师大 本科 体育教育 伊春市教育局
38 郭青 山东青岛 湖南师大 本科 物理学 伊春市教育局
39 宋春静 金山屯区 廊坊师范学院 本科 英语 伊春市教育局
40 寇亚军 西林区 辽宁师大 本科 特殊教育 伊春市教育局
41 宁芳群 乌马河区 辽宁师大 本科 特殊教育 伊春市教育局
42 刘炳秀 友好区 海南师大 本科 汉语言文学 伊春市教育局
43 孙振鑫 西林区 山西师大 本科 电子信息工程 伊春市教育局
44 张宏芳 南岔区 曲阜师大 本科 音乐学 伊春市教育局
45 丁一可 伊春区 武汉体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
46 何晔 辽宁盘锦 河北科技师范学院 本科 音乐学 伊春市教育局
47 张帆 带岭区 河北科技师范学院 本科 教育技术学 伊春市教育局
48 高文杨 铁力市 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
49 石浩成 伊春区 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
50 曲文克 美溪区 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
51 李岩昊 铁力市 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
52 吴琦 铁力市 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
53 张圣凯 翠峦区 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
54 李金凤 上甘岭区 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
55 迟云峰 伊春区 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
56 陈昕 美溪区 哈尔滨体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
57 张迪生 汤旺河区 黑河学院 本科 美术学 伊春市教育局
58 刘恒斌 西林区 黑河学院 本科 俄语 伊春市教育局
59 师宏越 南岔区 黑河学院 本科 俄语 伊春市教育局
60 盛兴 美溪区 黑河学院 本科 体育教育 伊春市教育局
61 安鑫 南岔区 黑河学院 本科 体育教育 伊春市教育局
62 张鹏 西林区 黑河学院 本科 体育教育 伊春市教育局
63 高化鹏 红星区 黑河学院 本科 体育教育 伊春市教育局
64 赵萍 伊春区 黑河学院 本科 体育教育 伊春市教育局
65 张媛 美溪区 黑河学院 本科 学前教育 伊春市教育局
66 韩冰玉 西林区 黑河学院 本科 学前教育 伊春市教育局
67 秦博 南岔区 黑河学院 本科 学前教育 伊春市教育局
68 李琪 南岔区 黑河学院 本科 学前教育 伊春市教育局
69 武剑 翠峦区 黑河学院 本科 学前教育 伊春市教育局
70 郑慧娟 乌马河区 牡丹江师范学院 本科 英语 伊春市教育局
71 王姝靓 西林区 牡丹江师范学院 本科 英语 伊春市教育局
72 郭爽 伊春区 牡丹江师范学院 本科 英语 伊春市教育局
73 汪珍珠 乌伊岭区 牡丹江师范学院 本科 英语 伊春市教育局
74 房蕊 金山屯区 牡丹江师范学院 本科 数学与应用数学 伊春市教育局
75 蔡德超 铁力局 牡丹江师范学院 本科 数学与应用数学 伊春市教育局
76 李月 汤旺河区 牡丹江师范学院 本科 俄语 伊春市教育局
77 宋鹏 伊春区 牡丹江师范学院 本科 心理学 伊春市教育局
78 范可心 金山屯区 牡丹江师范学院 本科 教育学 伊春市教育局
79 王宇 伊春区 牡丹江师范学院 本科 教育技术学 伊春市教育局
80 韩立松 翠峦区 牡丹江师范学院 本科 历史学 伊春市教育局
81 乔佳欣 南岔区 牡丹江师范学院 本科 汉语言文学 伊春市教育局
82 佟畅 伊春区 牡丹江师范学院 本科 音乐学 伊春市教育局
83 曹鸿儒 金山屯区 牡丹江师范学院 本科 音乐学 伊春市教育局
84 潘虹宇 新青区 牡丹江师范学院 本科 音乐学 伊春市教育局
85 王鹏 西林区 牡丹江师范学院 本科 体育教育 伊春市教育局
86 孙闯 伊春区 牡丹江师范学院 本科 体育教育 伊春市教育局
87 庞博 伊春区 牡丹江师范学院 本科 体育教育 伊春市教育局
88 李圣楠 伊春区 牡丹江师范学院 本科 体育教育 伊春市教育局
89 吴佳惠 伊春区 牡丹江师范学院 本科 体育教育 伊春市教育局
90 王玉 伊春区 牡丹江师范学院 本科 体育教育 伊春市教育局
91 纪鑫 南岔区 四川文理学院 本科 汉语言文学 伊春市教育局
92 赵维佳 铁力市 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
93 范翘楚 带岭 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
94 郝雪 南岔 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
95 赵蕾 双丰局 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
96 刘佳月 铁力市 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
97 王琦 铁力市 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
98 张亚男 铁力市 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
99 于琪 带岭 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
100 金霄 金山屯 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
101 李谷秀 乌伊岭 绥化学院 本科 特殊教育 伊春市教育局
102 孙大勇 铁力市 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
103 丁力 上甘岭 绥化学院 本科 数学与应用数学 伊春市教育局
104 李静 新青 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
105 杨悦 美溪 绥化学院 本科 学前教育 伊春市教育局
106 贾鹏 乌马河 沈阳体育学院 本科 体育教育 伊春市教育局
107 李连强 南岔 宝鸡文理学院 本科 艺术教育 伊春市教育局
108 刘宸博 西林 商丘师范学院 本科 对外汉语 伊春市教育局
109 张泰源 西林 齐齐哈尔大学 本科 体育教育 伊春市教育局
110 张玉 翠峦 齐齐哈尔大学 本科 美术学 伊春市教育局
111 关丰 南岔 齐齐哈尔大学 本科 美术学 伊春市教育局
112 孙嘉欣 伊春区 齐齐哈尔大学 本科 音乐学 伊春市教育局
113 董佳美 美溪 齐齐哈尔大学 本科 音乐学 伊春市教育局
114 孙承浩 带岭 哈尔滨师范大学 本科 化学 伊春市教育局
115 任玲 西林 哈尔滨师范大学 本科 物理学 伊春市教育局
116 刘建振 新青 哈尔滨师范大学 本科 物理学 伊春市教育局
117 王治国 伊春区 哈尔滨师范大学 本科 体育教育 伊春市教育局
118 宋达 南岔 哈尔滨师范大学 本科 化学 伊春市教育局
119 王冰莹 伊春区 哈尔滨师范大学 本科 生物科学 伊春市教育局
120 马越 伊春区 哈尔滨师范大学 本科 地理科学 伊春市教育局
121 夏雪滢 铁力市 哈尔滨师范大学 本科 学前教育 伊春市教育局
122 张健飞 西林 哈尔滨师范大学 本科 体育教育 伊春市教育局
123 李茂琪 新青 哈尔滨师范大学 本科 物理学 伊春市教育局
124 刘谦 伊春区 哈尔滨师范大学 本科 教育技术 伊春市教育局
125 赵天宇 铁力市 哈尔滨师范大学 本科 心理学 伊春市教育局
126 田园 美溪 哈尔滨师范大学 本科 体育教育 伊春市教育局
127 刘起 伊春区 哈尔滨师范大学 本科 化学 伊春市教育局
128 林家乐 南岔 哈尔滨师范大学 本科 物理学 伊春市教育局
129 魏浩然 伊春区 哈尔滨师范大学 本科 物理学 伊春市教育局
130 徐可欣 翠峦 哈尔滨师范大学 本科 历史学 伊春市教育局
131 孙玉龙 伊春区 哈尔滨师范大学 本科 物理学 伊春市教育局
132 朱晓婷 新青 哈尔滨师范大学 本科 学前教育 伊春市教育局
133 许月盈 西林 哈尔滨师范大学 本科 心理学 伊春市教育局
134 刘阳 新青 哈尔滨师范大学 本科 学前教育 伊春市教育局

 

 


 • 上一篇文章:


 • 下一篇文章:

 • 友情链接 | 黑龙江省教育信息网

  黑ICP备09098436号-1 伊春市教育局 技术支持:苏显辉

  推荐分辨率1024*768 地址:黑龙江伊春市伊春区新兴西路209号 电话:0458-3878457

  黑公网安备 23070202000002号

    报警岗亭